Kiropraktor och hjärtatFrågan som vilar på ett flertal personers sinnen: Kan man ta hjälp av en kiropraktor för att må bättre? Martin Fransson, utbildad kiropraktor, är helt säker på att det här är möjligt.

I sin artikel ”Förstå ditt hjärta och stärk din förmåga till lugn och ro” talar Fransson om någonting vid namn HRV, vilket står för Heart Rate Variability.

Med detta menar man den variering i puls som man upplever i olika situationer. Under exempelvis stress kan pulsen höjas långt över vad den ligger på när man kopplar av.

Stress skadar ditt hjärta

Om man befinner sig i en stressig omgivning finns det en risk att man får en hjärtattack, hjärtklappning, högt blodtryck, kalla händer och oro.

Stresshantering för bättre hjärta Bild på kvinna håller hand på hjärtat storlek

Om man lär sig att kontrollera de negativa känslorna som man har och med kiropraktiken finna lugnet och balansen kan detta se till så att hjärtats slag blir mer regelbundna, och risken för de tidigare nämnda problemen minskar då rejält.

iBalans Kiropraktik förstår även vikten av balans och ro inom sig för att på så vis få hjärtat att må bättre, vilket man kan läsa mer om på deras hemsida.

Så länge man är i kontroll över sitt liv och lär sig att andas på rätt sätt ska man se att man snart mår mycket bättre.

Om man då även lägger till träningen och den hälsosamma kosten har man nått perfektion inom hälsa.  Söker du en kiropraktor?  klicka här: Hälsporrekliniken.se