logo

Riksföreningen för Hjärt- Lungtransplanterade

 

Startsida

Aktuellt

Styrelsen

Kontakta oss

Bli medlem

Verksamhet

Medlemsbladet

Vanliga frågor

Länkar

Viking har fått en ny webbplats. Du vidarekopplas automatiskt.


Viking är en oberoende rikstäckande patient- och intresseförening för hjärt- och lungtransplanterade.

Föreningens mål är i första hand att ge stöd i samband med transplantation till såväl patienter som anhöriga.

Vi arrangerar även olika möten och sprider information i ämnen som är viktiga för medlemmarna.

Vi arbetar aktivt för att fler tar ställning i frågan om organdonation.

Vi arbetar också med förebyggande och hälsofrämjande verksamhet och deltar/närvar i olika lokala, rikstäckande och internationella arrangemang med de transplanterades särskilda förutsättningar och behov för ögonen.

annmarie
parad
bowling

 

Viking finns även på Facebook: facebook


Sponsorer:

1
3

 

Senast uppdaterad: 24 februari 2015